Regelverk

Bruk av ubemannede luftfartøy til kommersielle formål reguleres pr. i dag av Luftfartsloven. 

Dronefoto Drammen har driftstillatelse fra Luftfartstilsynet til å utføre VLOS-operasjoner (Visual Line of Sight).

Vi har gyldig sikkerthetsklarering gjennom Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og lisens til å drive luftfotografering.

Våre operasjoner er dekket av 3 parts forsikring gjennom Luftfartsforsikringselskapet WR-Berkley.

Luftfartstilsynets sider:

www.luftfartstilsynet.no/


<!-- Start of HubSpot Embed Code -->
  <script type="text/javascript" async defer src="//js.hs-scripts.com/5804120.js"></script>
<!-- End of HubSpot Embed Code -->