Inspeksjons fotografering

Dokumentasjon av byggeprosjekt

Inspeksjon ved hjelp av droner er mer og mer vanlig. 


Eksempler på oppdrag vi påtar oss å inspisere:

Tak

Industripiper

Fasader

Broer

Fjellsikringsarbeid

Flomskader

Supplement til kartgrunnlag

Vei og arealplanlegging

Master
Fotogalleri: Inspeksjon